Redelijk Houten
over de windmolens
over de windmolens
Windmolen-overlast Houten?

B&W stelt voor draairegime te handhaven

In de periode april-juli 2018 is een draaiproef gehouden om het nachtelijke geluid van de windmolens te verminderen en overdag de molens vaker te laten draaien.

Tijdens de proef is het nachtelijke geluid verminderd (met 2 dB), en de electriciteitsproductie fors verhoogd (met 33%). Invoeren dus dat nieuwe draairegime zou je zeggen!

Maar nee, het college van B&W adviseert om vast te houden aan het oude draaiprogramma?? Zie de website van de gemeente

De website meldt "Windpark Houten blijft draaien volgens het oude programma".  Dat is een beetje voorbarig, want er volgt eerst nog een rondetafelgesprek (19 februari), en hierna besluitvorming in de gemeenteraad.

Als je ons wilt helpen om de redelijkheid terug in Houten te krijgen, stuur ons dan een e-mail op info@redelijkhouten.nl.

Als het advies van het B&W door de gemeenteraad wordt overgenomen, heeft iedereen nadeel: de omwonenden hebben meer nachtelijk geluid van de windmolens dan nodig, en de duurzame energieopbrengst van de windmolens wordt onnodig beperkt.

_____________________________________________________meer redelijkheid

Naar aanleiding van de zware protesten tegen de Houtense windmolens, zijn we een pleidooi gestart voor meer redelijkheid: Redelijk Houten. 

op zoek naar de overlast

Gezien de felheid van de protesten zou je zeggen dat er sprake is van een grote overlast door de Houtense windmolens.

Maar is dit wel het geval? Bent u wel eens op zoek geweest naar het geluid van de windmolens?
Nou wij wel, en het is heel lastig om uberhaupt iets van windmolengeluid in
Houten te horen. Het geluid van rondweg en A27 is duidelijk te horen, maar de windmolens?

Zelfs bewoners vlak bij de windmolens geven aan dat ze alleen bij zeer bijzondere weersomstandigheden íets van de molens horen.

Op ons herhaalde verzoek aan gigawiek en de bewoners met geluidsoverlast om aan te geven waar we het geluid kunnen vinden, heeft men niet gereageerd…

soorten overlast

Geluidsoverlast: onze conclusie is dat er alleen bij bijzondere weersomstandigheden íets te horen is van de windmolens. Dit komt mogelijk enkele keren per jaar voor.

Terwijl door de maatwerkvoorschriften geluid de molens 1/3 deel van de tijd stil staan.

De Visuele overlast: dit wordt als grootste bron van overlast ervaren. Tegenover de overlast door de aanwezigheid van de molens, staat echter de overlast door het overbodige stilstaan van de molens.

Laten we de visuele overlast beperken door windmolens in clusters te plaatsen, zoals in feite nu ook de Nieuwegeinse windmolens direct in het blikveld van de Houtensen windmolens staan.

En was Nederland vroeger al niet bekend om diens windmolens?

Wat betreft overlast door Slagschaduw: we kunnen ons voorstellen dat dit in bepaalde situaties hinderlijk is. Daarom zijn we ervoor bij duidelijke overlast de windmolens even stil te zetten.

Politieke overlast: we merken dat veel van critici van de Houtsense windmolens om puur politieke redenen tegen de windmolens zijn. Dat is natuurlijk legitiem, laat de gemeenteraad deze argumenten wegen, maar zie dat los van de daadwerkelijke overlast door de windmolens.

opstelling gemeente(raad) Houten

De gemeente houdt nu al anderhalf jaar een dialoog, maar alleen met de direct omwonenden die bang zijn voor overlast. Het grootste deel van de inwoners van Houten, die de windmolens zien stil staan, en zich ergeren aan het onnodige stilstaan, wordt niet betrokken bij de dialoog.

De gemeente heeft een aantal inwoners in het verleden geld gegeven als tegemoetkoming voor de vermeende overlast. Naar nu blijkt was dit niet nodig. Het neveneffect hiervan was dat tientallen inwoners ook denken dat er wat te halen valt, en rechtszaak na rechtszaak voeren.

De maatwerkvoorschriften geluid zijn in het verleden onnodig streng opgesteld, zodat de windmolens vooral overdag onnodig stil staan. Het geluid van de windmolens valt dan volledig weg tegen het overige achtergrondgeluid.

Nu blijkt er dan een bromtoon van een windmolen afkomstig: hoewel de bromtoon binnen de gestelde maatwerkvoorschriften valt, wordt er kosten noch moeite gespaard om dit geluid te onderzoeken en te verminderen.

Wij vinden dat er te veel aandacht is van de gemeente voor de tegenstanders van de Houtense windmolens.  Heeft de gemeente niet door dat er veel Houtense bewoners zijn die het niet eens zijn met deze eenzijdige opstelling van de gemeente?

 

Toelichting maatwerkvoorschriften onredelijk: Maatwerkvoorschriften Houtens windpark onredelijk (pdf document).

 

Redelijk betrokken bij de Houtense windmolens?

Contact: info@redelijkhouten.nl

Windmolen-overlast Houten?Feiten over Houtens windparkVerkiezingswindkompasNieuws